Szavatossággal, jótállással kapcsolatos általános információk:
A Terméklapokon az “Adatok” menüpontban található, hogy az adott termék vonatkozásában milyen jogosultság(szavatosság, jótállás) érvényesíthető.

Kellékszavatosság:

A vásárolt termék(ek)re a Polgári Törvénykönyv (6:157. §-6:167. §) által meghatározott kellékszavatosság szabályai vonatkoznak fogyasztó esetében a vásárlás napjától számított 2 évig, meghatározott feltételek mellett. A vásárlást követő egy évig az eladó kötelezettsége a bizonyítás, egy év elteltével a vásárló kötelezettsége a hibás teljesítés bizonyítása. Vállalkozás esetén a kellékszavatossági igényérvényesítés határideje 1 év, kezdettől fogva a vállalkozás kötelezettsége a hibás teljesítés bizonyítása.

Jótállás:

A kötelező jótállás kizárólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékcsoportokra érvényesíthető! A kormányrendelet szerint nincs kötelező jótállás az rc modellekre (kivétel játék drónok, akkumulátor töltők), azonban a gyártói jótállások bizonyos termékeknél érvényesíthetőek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2021 január 1. után vásárolt kötelező jótállásra jogszabályban nevesített termékekre értéktől függő (sávos) garanciát érvényesíthetnek a fogyasztók. 

Eszerint a kötelező garancia: 

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év, 

amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó

vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel,

vagy ennek hiánya esetén a fogyasztó számára kiállított fizetési bizonylattal (számla vagy nyugta) érvényesíthető.

A kötelező jótállás kizárólag a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékcsoportokra érvényesíthető fogyasztónak minősülő vásárlók által.

Jótállást csak rendeltetésszerű használat esetén (azon termékeknél, melynél a rendeltetésszerű használat feltételezhető) tudunk vállalni a Ptk. jótállásra és szavatosságra vonatkozó paragrafusai szerint.

A vásárláskor / termék átvételkor kiállított e-számla egyben digitális jótállási jegyként is szolgál, az ide vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően tartalmazza a termék átadásának időpontját, gyártó nevét és címét, valamint (ha van) a sorozatszámot is.

Jótállás és kivételek

 • A nem közlekedési eszközökben használt akkumulátorokra (pl.: rc autó, drón, etetőhajó, stb.) ahol nem ellenőrzött töltés mellett üzemelnek, a jótállás időtartama 6 hónap.
 • Amennyiben az akkumulátor csak lemerült, arra nem vonatkoznak a garanciális kötelezettségek! Mélyen lemerített akkumulátor (túlmerült): Teljesen kisütött, télen megfagyott telepek, 3 Volt alatt mért cellánkénti kapocsfeszültség esetén nem vonatkoznak a garanciális kötelezettségek!
 • A gyártói jótállás csak a nem mechanikus elektronikai fő alkatrészekre vonatkozik. Ilyen a vezérlőpanel, sebességszabályó, vevő és a távirányító főpanel. Minden más alkatrész a használatból vagy nem rendeltetésszerű használatból sérülhet, ezért ezekre nem vállalnak garanciát.
 • Kopó és forgó alkatrészekre (motor (szervó is), fogaskerék, propeller, leszállótalp, védőkeret, karosszéria) semmilyen esetben sincs a gyártó által garanciavállalás, mivel ezek meghibásodása a termék használatának velejárója.

Hibás termék esetén tudnivalók, tennivalók

 • A garancia érvényesíthető a garanciajeggyel, eredeti csomagolással a helyszínen.
 • A hibajelenség észlelése esetén a vevő az IT-Droid Bt. a garancialevélen feltüntett telefonszámon, e-mailen érheti el.
 • A terméket a vásárlónak kell eljuttatnia az IT-Droid Bt.-hez.
 • Ha díjmentes javítás esetén a hiba bejelentésétől számított 20 napon belül a javítás nem készül el, vagy a termék nem javítható, a vásárló a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti.Kivétel ez alól a külföldi szervizelésű elektromos modell, ezek esetében 30-60 nap a szerviz időtartama.
 • Ha a jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott (20 nap) nem vállalja, vagy nem végzi el a vásárló a hibát kötelezett költségére maga kijavíttathatja.
 • A termék cserélhetését kérheti a vásárló, ha a terméket személyesen vette át, a vásárlástól számított 3 munkanapon belül (a termékbe épített biztonsági elemek hibáját kivéve pl.: elektromos bitosíték) meghibásodott. Ilyen esetben az IT-Droid Bt. azonos típusú termékre cseréli azt. Ha a cserére nincsen lehetőség, a vásárló a termék vételárát levásárolhatja.
 • Ha a garancialevélen átírások, javítások, törlések, módosítások, valótlan adatok vannak, akkor annak érvényessége megszűnik.
 • Ha a javítást nem az IT-Droid Bt. vagy hivatalos márkaszerviz látta el a garancia elvész.
 • A jótállás csak akkor érvényesíthető, ha a termékeken található garancia matrica, szalag nem sérült, a gép gyártási száma sérülésmentes, nem módosított, illetve a javításokkal megbízott szerviz megítéli hogy nem a szakszerűtlen használatnak, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, külső tényezőnek (szennyeződés, folyadékok, áramingadozás) tulajdonítható okokból következett be a kár, hibás működés.
 • Csak pontosan és olvashatóan kitöltött, (elektronikus) pecséttel ellátott garanciajeggyel/e-számlával lehet érvényesíteni a jótállást.

RC termékek, helikopterek, repülők, quadrokopterek, autók, hajók… stb. esetében, törés, külső behatás miatt keletkezett sérülésre, meghibásodásra, szakszerűtlen javításra, nem megfelelő típusú akkumulátor cserére, elmulasztott karbantartásra (pl.: zsírozás, tisztítás, járatás, beállítás… stb) a garancia érvényét veszti, nem érvényes. Kiemelt képpen a kefés motorok bejáratásának elmulasztása.

 

FIGYELEM! Jótállást csak rendeltetésszerű használat esetén (azon termékeknél, melynél a rendeltetésszerű használat feltételezhető) tudunk vállalni a Ptk. Jótállásra és szavatosságra vonatkozó paragrafusai szerint. Kopó és forgó alkatrészekre (motor, fogaskerék (szervó is), propeller, leszállótalp, antenna, védőkeret, kasztni) semmilyen esetben nem vállal garanciát a gyártó, mivel ezek meghibásodása a termék használatának velejárója.

A külföldi garanciális termékek meghibásodása esetén az árut minden esetben a gyártó cégnek illetve beszállítónak küldjük bevizsgálásra, hogy megállapítsa a hiba, vagy a meghibásodás okát. Ha a gyártó megállapítja, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen használták vagy megbontották, akkor a gyártó szerviz költségeit a vevőnek kell megfizetnie.

A garanciát minden esetben a hivatalos magyarországi forgalmazó bírálja el.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A termékhez mellékelt használati útmutatót kérjük mindig figyelmesen olvassa el, s tartsa be a benne foglaltakat.Mindazok az állampolgárok, akik az IT-Droid Bt. www.rcklub.eu webáruházán keresztül vásárolnak, elfogadják az IT-Droid Bt. üzleti szabályzatát és tudomásul veszik, hogy annak be nem tartása esetén a cég sem anyagi, sem egyéb felelősséget nem vállal.

Munkadíj

Garancián túli, illetve nem garanciális javítások munkadíja a felhasznált alkatrészeken felül bruttó 2.500 Ft/óra. Minden megkezdett óra kiszámlázásra kerül.