Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft értéket nem éri el, kötelező jótállás (garancia) – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok. A garanciavállalás ideje minden esetben fel van tűntvetve a terméklapon.

 • 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év,
 • 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év,
 • 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

Fontos, hogy a kötelező jótállás csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott fogyasztási cikkekre érvényes. Nem minősül fogyasztónak a cég vagy egyéni vállalkozás. Így jótállás és elállás sem érvényesíthető.
Csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül fogasztónak.

Jótállást csak rendeltetésszerű használat esetén (azon termékeknél, melynél a rendeltetésszerű használat feltételezhető) tudunk vállalni a Ptk. jótállásra és szavatosságra vonatkozó paragrafusai szerint.

Jótállás és kivételek

 • Kiegészítő termékeinkre (akkumulátorok és töltők) 3 hónap gyártói garancia vonatkozik, kivéve, ha a gyártó másképp nem rendelkezik.
 • A gyártói jótállás csak a nem mechanikus elektronikai fő alkatrészekre vonatkozik. Ilyen a vezérlőpanel, sebességszabályó, vevő és a távirányító főpanel. Minden más alkatrész a használatból vagy nem rendeltetésszerű használatból sérülhet, ezért ezekre nem vállalnak garanciát.
 • Kopó és forgó alkatrészekre (motor (szervó is), fogaskerék, propeller, leszállótalp, védőkeret, kasztni) semmilyen esetben sincs a gyártó által garanciavállalás, mivel ezek meghibásodása a termék használatának velejárója.

Garanciavállalás

A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-607. paragrafusaiban, valamint az 1978. évi II. törvényerejű rendelet 6. paragrafus (1) bekezdésében, valamint a 177/1991. (IX.10) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg.A jótállás időtartama a vásárolt terméktől függ a garancialapon feltüntetve.

Új termékek esetében 6-12 hónap, használt termékek esetében vásárláskor előre megállapított időtartam. A vásárló garanciális, jótállási igényét e garancialevéllel tudja érvényesíteni. Elvesztett garancialevelet nincs módunkban pótolni. Ez a garancialevél akkor vehető igénybe, ha a jótállás időtartama alatt a termék a nem megfelelő anyag, vagy a nem megfelelő munka (szállítás) következtében hibásnak minősül.

A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizeléssel eltöltött időtartammal. Ezt a garancialevélen feltüntetjük.

Hibás termék esetén tudnivalók, tennivalók

 • A garancia érvényesíthető a garanciajeggyel, eredeti csomagolással a helyszínen.
 • A hibajelenség észlelése esetén a vevő az IT-Droid Bt. a garancialevélen feltüntett telefonszámon, e-mailen érheti el.
 • A terméket a vásárlónak kell eljuttatnia az IT-Droid Bt.-hez.
 • Ha díjmentes javítás esetén a hiba bejelentésétől számított 20 napon belül a javítás nem készül el, vagy a termék nem javítható, a vásárló a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti.Kivétel ez alól a külföldi szervizelésű elektromos modell, ezek esetében 30-60 nap a szerviz időtartama.
 • Ha a jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott (20 nap) nem vállalja, vagy nem végzi el a vásárló a hibát kötelezett költségére maga kijavíttathatja.
 • A termék cserélhetését kérheti a vásárló, ha a terméket személyesen vette át, a vásárlástól számított 3 munkanapon belül (a termékbe épített biztonsági elemek hibáját kivéve pl.: elektromos bitosíték) meghibásodott. Ilyen esetben az IT-Droid Bt. azonos típusú termékre cseréli azt. Ha a cserére nincsen lehetőség, a vásárló a termék vételárát levásárolhatja.
 • Ha a garancialevélen átírások, javítások, törlések, módosítások, valótlan adatok vannak, akkor annak érvényessége megszűnik.
 • Ha a javítást nem az IT-Droid Bt. vagy hivatalos márkaszerviz látta el a garancia elvész.
 • A jótállás csak akkor érvényesíthető, ha a termékeken található garancia matrica, szalag nem sérült, a gép gyártási száma sérülésmentes, nem módosított, illetve a javításokkal megbízott szerviz megítéli hogy nem a szakszerűtlen használatnak, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, külső tényezőnek (szennyeződés, folyadékok, áramingadozás) tulajdonítható okokból következett be a kár, hibás működés.
 • Csak pontosan és olvashatóan kitöltött, pecséttel ellátott garanciajeggyel lehet érvényesíteni a jótállást.

RC termékek, helikopterek, repülők, quadrokopterek, autók, hajók… stb. esetében, törés, külső behatás miatt keletkezett sérülésre, meghibásodásra, szakszerűtlen javításra, nem megfelelő típusú akkumulátor cserére, elmulasztott karbantartásra (pl.: zsírozás, tisztítás, járatás, beállítás… stb) a garancia érvényét veszti, nem érvényes. Kiemelt képpen a kefés motorok bejáratásának elmulasztása.

 

FIGYELEM! Jótállást csak rendeltetésszerű használat esetén (azon termékeknél, melynél a rendeltetésszerű használat feltételezhető) tudunk vállalni a Ptk. Jótállásra és szavatosságra vonatkozó paragrafusai szerint. Akkumulátorra, kopó és forgó alkatrészekre (motor, fogaskerék (szervó is), propeller, leszállótalp, antenna, védőkeret, kasztni) semmilyen esetben nem vállal garanciát a gyártó, mivel ezek meghibásodása a termék használatának velejárója.

A külföldi garanciális termékek meghibásodása esetén az árut minden esetben a gyártó cégnek illetve beszállítónak küldjük bevizsgálásra, hogy megállapítsa a hiba, vagy a meghibásodás okát. Ha a gyártó megállapítja, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen használták vagy megbontották, akkor a gyártó szerviz költségeit a vevőnek kell megfizetnie.

A garanciát minden esetben a hivatalos magyarországi forgalmazó bírálja el.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A termékhez mellékelt használati útmutatót kérjük mindig figyelmesen olvassa el, s tartsa be a benne foglaltakat.Mindazok az állampolgárok, akik az IT-Droid Bt. www.rcklub.eu webáruházán keresztül vásárolnak, elfogadják az IT-Droid Bt. üzleti szabályzatát és tudomásul veszik, hogy annak be nem tartása esetén a cég sem anyagi, sem egyéb felelősséget nem vállal.

Munkadíj

Garancián túli, illetve nem garanciális javítások munkadíja a felhasznált alkatrészeken felül nettó 2.500 Ft/óra. Minden megkezdett óra kiszámlázásra kerül.