REGISZTRÁCIÓ A PARTNER PROGRAMBA

Minden vásárlónk jogosult igénybe venni a Partner Program nyújtotta extra előnyöket. A regisztrációs űrlapot kitöltve kezdeményezheti felvételét a partner programba. Az RC-Klub jóváhagyását követően (ez egy-két napot vesz igénybe) kap egy azonosítót és egy egyedi partner url címet, mellyel rögtön megkezdhetjük az együttműködést.
A jóváhagyásról e-mail üzenetben tájékoztatjuk. Amennyiben jelentkezését elutasítjuk (az elutasítás okát is megjelöljük), kérjük vizsgálja meg, hogy oldala megfelel-e a Partner Program által támasztott követelményeknek, módosítson és regisztráljon újra!
(Kérjük, hogy amennyiben 2 munkanapon belül nem kap visszaigazolást, érdeklődjön elérhetőségeinken)

A megállapodás célja

A felek elhatározzák, hogy az RC-Klub Partner Program elnevezésű internetes szolgáltatást működtetnek. Az IT-Droid Bt. (a továbbiakban RC-Klub) működő virtuális modell és hobbi áruháza segítségével hozzájárul ahhoz, hogy partnere (a továbbiakban Partner) saját weblapját színesítse. A Partner saját weblapjához igazodó ajánló és az ahhoz kapcsolódó vásárlási lehetőség biztosításával növelheti saját oldalának látogatottságát.

Az RC-Klub Partner Programhoz csatlakozni szándékozó weblaptulajdonos kérelmére az RC-Klub két munkanapon belül választ ad. Az RC-Klub fenntartja magának a jogot, hogy a csatlakozási kérelmet elutasítsa. Az RC-Klub a kérelmet elutasítja abban az esetben, ha a csatlakozni kívánó Partner weboldala

– szexuális jellegű
– nincs tartalommal feltöltve
– karbantartás alatt lévő
– gyűlöletet keltő, erőszakra uszító
– fajra, nemre, vallásra, népcsoportra vagy szexuális másságra vonatkozó diszkriminációt tartalmazó
– illegális tevékenységre felszólító, vagy azzal foglalkozó tartalmat hordoz.

Az RC-Klub nem kívánja Partner Programját kiterjeszteni politikai pártok, szervezetek weblapjaira sem.

1. RC-Klub Modellbolt

– Üzemelteti a virtuális RC modell boltot (beleértve a site teljes infrastrukturális hátterének biztosítását, a megrendelések maradéktalan kiszolgálását, az új címek, műleírások, ill. az értékesítéshez szükséges egyéb tartalmak folyamatos adatbázisfeltöltését, biztosítja a szolgáltatások pontos végrehajtását)

– Rendelkezésre bocsátja azt a linket (link alatt ebben az esetben a szöveges vagy grafikus elemek elhelyezéséhez szükséges HTML parancssor értendő), amellyel elérhető a virtuális bolt.

– A Partner oldaláról történő vásárlásokat regisztrálja és a partner részére lehetővé teszi azok követését. A Partner a vásárlásokat egy jelszóval védett adminisztrációs felületen ellenőrizheti.

– Minden, a Partner oldaláról indított vásárlás után az értékesített termékek nettó árának (az RC-Klub weblapján szereplő internetes ár – ÁFA) 2 %-át jutalékként kifizeti a Partnernek. A jutalékot nem a megrendelések, hanem a teljesítés alapján fizeti (vagyis a rendelés kiegyenlítésre került, valamint nem állt el a vásárlástól 14 napon belül).

– a kifizetés 10.000,-Ft-onként, legfeljebb havi rendszerességgel átutalja a keletkezett jutalékot.
– fenntartja magának a jogot, hogy a Partner oldalát rendszeresen figyelemmel kövesse, és az esetleges, a Megállapodástól eltérő tartalomra a figyelmet felhívja.

– Minden, a Partner weblapjáról érkező vásárlót az RC-Klub saját vásárlójának tekint, tehát ugyanazok a vásárlási, titoktartási garanciák, illetve szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak rájuk, mint az RC-Klub többi vásárlójára.

A Partner

– A Partner elfogadja, hogy nem szerepeltet weblapján más cégektől származó rc modell ajánlatot, vagy más játék, modell és hobbi kereskedőhöz vezető linket. Ez a kötelezettség azonban nem zárja ki, hogy a saját értékesítésű termékeit weblapján szerepeltesse vagy árusítsa, valamint nem vonatkozik a más rc modell kereskedőktől származó fizetett hirdetésekre.

– A Partner csak az RC-Klub Partner Program által kínált grafikákat (bannereket, gombokat, keresőablakot) helyez el a Partner Programhoz kapcsolódóan. Minden egyéb, az RC-Klubbal kapcsolatos grafikus ábrázolás elhelyezéséhez az RC-Klub előzetes írásbeli engedélye szükséges.

– A Partner a weblapján szereplő ajánlatokat, linkeket rendszeresen ellenőrzi, karbantartja. Mivel egyes termékek idővel kifogyhatnak, ezért a készleten már nem szereplő termékekhez tartozó link helyett az RC-Klub automatikusan az adott termék tematikai oldalára vezető linket is biztosít.

2. Bizalmas információ

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodással tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik szerződő fél hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem adja ki, arról adatot nem szolgáltat.

3. Szerzői jogok

A Partner köteles feltüntetni, hogy a Szolgáltatás adatbázisának szerzői jogi jogosultja az IT-Droid Bt., a szerzői jog szerinti felhasználáshoz (így különösen: a többszörözés, a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés és az átdolgozás tekintetében) a szerzői jog jogosultjának előzetes, írásos és kifejezett hozzájárulása szükséges.

Az IT-Droid Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kifejlesztett adatbázis mint egységes szerkezetű mű, valamint a Szolgáltatást működtető programalkotás jogos felhasználója, az általa a jelen szerződésben foglaltak szerint közösen üzemeltetett Szolgáltatáshoz szükséges műveknek jogosan van birtokában és jogosan ruházza át a jelen szerződésben foglaltak szerinti felhasználás jogát.

4. A szerződés módosítása, megszűnése

– Az RC-Klub jelen szerződést, vagy annak részeit bármikor módosíthatja. A módosításról köteles írásban értesíteni a Partnert, levélben vagy email-ben.
Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél köteles írásban felszólítania a súlyos szerződésszegés kijavítására. Súlyos szerződésszegésnek minősül az 1. pontban felsorolt kötelezettségek be nem tartása.