Szabadidős és üzleti felhasználóknak

Ha kedveled a drónokat és használsz/üzemeltetsz egyet – akár magán-, akár üzleti célokra –, itt tájékoztatást kapsz.

Drón repülési szabályok összegyűjtve az EU-ban, Norvégiában és Svájcban érvényes alapkövetelményekkel, megtakarítva neked vagy vállalkozásodnak a fáradságot, vagy – rosszabb esetben – a jogi kereseteket. Videóink és dokumentumaink, például a drónokra vonatkozó magatartási kódex, a nemzeti összefoglalók és kézikönyvek célja a tudatosság növelése, valamint a professzionális és szabadidős felhasználók támogatása abban, hogy biztonságosan, és egyúttal legálisan és felelősségteljesen használják a drónokat. Magáncélból vagy üzletszerűen használod?

Drón repülési szabályok - magáncélból

Magáncélból üzemeltetsz drónt?

Drón repülési szabályok - üzletszerűen

Üzleti célból üzemeltetsz drónt?

 

Szabadidős üzemeltetők számára

Jelenleg a drónokra vonatkozó EU-s nemzeti jogszabályok különbséget tesznek a drónok szabadidős és szakmai felhasználása között. A szabadidős felhasználás a sport- és szabadidős tevékenységekre vonatkozik, például a drónversenyekre vagy a magáncélú fényképezésre. A drón által készített képek értékesítése csak a szakmai üzemeltetők számára engedélyezett. A szabadidős felhasználás a legtöbb európai országban a légügyi hatóság külön jóváhagyása nélkül engedélyezett. Az engedélyezett üzemeltetés azonban nem jelenti azt, hogy korlátozások nélkül használhatja drónját. Szükség van néhány alapvető szabály ismeretére és betartására. Számos tagállamban a drónok értékesítésekor a forgalmazók egy, a legfontosabb szabályokat összefoglaló tájékoztatót is csatolnak a termékhez. Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót! Bár folyamatban van egy, a légi közlekedéssel kapcsolatos közös jogszabályi keret európai szintű kidolgozása, ne feledje, hogy az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások jelenleg tagállamonként eltérőek.

Melyek az engem érintő legfontosabb repülési szabályok?

  • A legtöbb európai ország nemrégiben speciális, a légi közlekedés biztonságára és az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályokat dolgozott ki, amelyek a nemzeti légterükben üzemeltetett drónokra érvényesek. Drón üzemeltetése során mindig köteles vagyok e szabályok betartására, és soha nem veszélyeztethetem más személyek és légi járművek biztonságát, valamint nem okozhatok vagyoni kárt.
  • A magánélet és a személyes adatok védelme alapvető jog. Mindig tiszteletben kell tartanom a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat.
  • Baleset esetén a drón pilótája felelősségre vonható, és az okozott kár megfizetésére kötelezhető. Megfelelő biztosítással kell rendelkeznem.

E szabályok be nem tartása jelentős pénzügyi és/vagy jogi következményekkel járhat.

 

Szakmai üzemeltetők számára

Szakmai üzemeltetőként tudnia kell, hogy a legtöbb európai ország nagyon szigorú korlátozások mentén engedélyezi a drónok üzleti célú üzemeltetését. A legtöbb országban bármilyen tevékenység megkezdéséhez különböző engedélyeket kell kiváltania a nemzeti légügyi hatóságtól. Ezenkívül a magánélet védelme és az adatvédelem is fontos szerepet játszik, és meg kell felelnie a vonatkozó európai és nemzeti szabályoknak.

Ezért az ön feladata tájékozódni a drónja üzemeltetésére vonatkozó helyi szabályokról.

Szakmai üzemeltetőként melyek az engem érintő legfontosabb szabályok?

  • A nemzeti légügyi hatóságok jelentős része új repülésbiztonsági jogszabályokat vezetett be a nemzeti légterükben üzemeltetett drónokra vonatkozóan. Szakmai üzemeltetőként törvényi kötelességem a vonatkozó nemzeti biztonsági és üzemeltetési szabályok tiszteletben tartása a légi közlekedés biztonságának biztosítása, valamint a személyek veszélyeztetésének és a vagyoni kár elkerülése érdekében.
  • Európában minden állampolgárnak alapvető joga a magánélethez, valamint a személyes adatok védelméhez való jog. Szakmai üzemeltetőként köteles vagyok e jogokat tiszteletben tartani, valamint a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat szigorúan betartani.
  • Baleset esetén a drónért felelős személy (pilóta, tulajdonos, üzemeltető stb.) az okozott kár megfizetésére kötelezhető. Ennek következtében az európai légi közlekedési jogszabályok előírják a szakmai üzemeltetők számára a kötelező biztosítást. Szakmai üzemeltetőként mindig tisztában kell lennem az alkalmazandó biztosítási és felelősségvállalási követelményekkel, és megfelelő biztosítással kell rendelkeznem a repüléshez.

E szabályok be nem tartása jelentős pénzügyi és/vagy jogi következményekkel járhat.